Liên Hệ

Thông Tin

 Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Thuận Phương.

Đc: Cụm công nghiệp Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình.

Đt: 0362.470.999 - 0944.576.555

Mail: khanbongxuatkhau@gmail.com

Web: http://www.khanbongxuatkhau.vn